รถเช่าพร้อมคนขับ Alphard

เช่ารถพร้อมคนขับอัลพาร์ด

Toyota Alphard

1-5   day   4,500 บาท/วัน

6-10 day   3,900 บาท/วัน
 

 Description

 Price/Unit

 1. ค่าล่วงเวลาวันทำงาน ก่อน 8.00 น. และ หลัง 18:00น.หรือ 10 ชั่วโมง/วัน           (Normal Over time : Before 8.00 am and After 6.00 pm)

 

300/hr.

 2. ติดต่องานนอกสถานที่ / ต่างจังหวัดไกล ๆ

    (Upcountry only day time)

 

1,000/Day

 3. ค่าค้างคืน

    (Upcountry Day & night time)

 

 500/Day

     

       หมายเหตุ/Remark

   
   1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(This price exclude fuel cost)

 

   2. ราคานี้ยังไม่รวมค่าผ่านทางและค่าที่จอด ( This price exclude gate fee and car park)

   3. ราคานี้รวมค่าประกันภัย, พรบ. และอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด

       (This price include Assurance, Driving license, etc with Thai Law.)

   

 

      092-2958811 (วี) , 092-2567558
  wd8811
    weedatransport999@gmail.com
    www.weedatransport.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 76,222