https://www.weedatransport.com

การจองรถ

            WEEDA TRANSPORT CO.,LTD 

           การจองรถเช่าพร้อมคนขับ

               ลูกค้าโอนค่ามัดจำ 50% บาท ต่อการจองรถเช่า 1 วัน

               กรณีลูกค้ายกเลิกการเช่ารถลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

 

                        

               ธนาคาร ไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน)

               สาขา นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒนพิบูล (ชลบุรี)

               ชื่อบัญชี     บริษัท วีด้าทรานสปอร์ต จำกัด                              

               เลขบัญชี    688-299601-7    

               

               

               ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด  (มหาชน)

               สาขา สวนอุตสาหกรรมสหพัฒนศรีราชา

               ชื่อบัญชี     บริษัท วีด้าทรานสปอร์ต จำกัด

               เลขบัญชี    008-1-80800-7

               

              

 

                     บริษัท วีด้าทรานสปอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

                เลขที่ 99/140-141 หมู่ 9 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   20230

                โทร: 0922958811 (วี)

                 ID Line: wd8811

                 Email: weedatransport999@gmail.com

                 www.weedatransport.com

               

              หลังจากโอนเงินให้เก็บหลักฐานการโอนเงินแล้วถ่ายรูปส่งทาง Lind หรือ Email

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 98,305