การจองรถ

 

               บริษัท วีด้าทรานสปอร์ต จำกัด

            WEEDA TRANSPORT CO.,LTD 

        การจองรถเช่าพร้อมคนขับ

               ลูกค้าโอนค่ามัดจำ 1,000 บาท ต่อการจองรถเช่า 1 วัน

               กรณีลูกค้ายกเลิกการเช่ารถลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

               บริษัทจะคืนเงินมัดจำให้

 

                        

               ธนาคาร ไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน)

               สาขา นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒนพิบูล (ชลบุรี)

               ชื่อบัญชี     บริษัท วีด้าทรานสปอร์ต จำกัด                              

               เลขบัญชี    688-299601-7    

               

               

               ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด  (มหาชน)

               สาขา สวนอุตสาหกรรมสหพัฒนศรีราชา

               ชื่อบัญชี     บริษัท วีด้าทรานสปอร์ต จำกัด

               เลขบัญชี    008-1-80800-7

                

  หลังจากโอนเงินให้เก็บหลักฐานการโอนเงินแล้วถ่ายรูปส่งทาง Lind หรือ Email หรือ Fax

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 78,847